Huvudstyrelsen

HuvudstyrelsenCS InformerarDokumentRiksstämmanStyrelsen

Protokoll

Här finns senaste mötesprotokollen och övrig information från Centralstyrelsen.

 DatumProtokoll
2017-11-26HuS Protokoll 2017-11-26
2017-10-29Info från hus 171029
2017-10-29Protokoll 2017-10-29
2017-09-24Protokoll 2017-09-24
2017-08-27HuS Protokoll 2017-08-27
2017-08-17Protokoll 2017-08-17
2017-06-25Försenat HuS protokoll pga datakrasch
2017-06-08Konstituerande Protokoll
2017-06-08Protokoll ordinarie möte efter konstituerande
2017-05-27Protokoll Riksstämman 2017-05-27
2017-05-24Ledamöter HuS och Rasklubbar
2017-05-23Verksamhetsberättelse 2016
2017-05-23Interim styrelsernas Dagordning
2017-05-14RS Orsa beslutsunderlag
2017-05-14RS Orsa Dagordning
2017-05-14RS Orsa Delegater
2017-05-14RS Inbjudan
2017-05-14RS Orsa Motion
2017-05-14RS Orsa Verksamhetsplan
2017-05-01konstituerande möte SRFL
2017-04-27RS och Ras årsm 2017
2017-04-19HuS Protokoll 2017-04-19
2017-04-14RS Orsa SLK Stadgar
2017-04-13Beslut fattat av SKK FK
2017-03-29Begäran om flytt av årsmöten
2017-03-16Redovisning medlemsenkät
2017-02-18Protokoll Extra RS
2017-02-07Inbjudan extra riksstämman
2017-02-07Röstlängd extra riksstämman
2017-02-07Ärenden att behandla på extra RS
2017-02-07Stadgeförslag extra riksstämman
2017-02-07Förslag klubbnamn extra RS
2017-02-07extra stämman
2017-02-07Dagordning extra RS
2017-01-17Hus möte 2017,01,17
2017-01-03Protokoll HUS 2017,01,03
2017-01-03Protokoll HUS 2017,01,03
2017-01-01Förslag logotyper för klubbarna
2017-01-01HUS möte 2016.12,30
2017-01-01HUS möte 2016.12,30
2016-12-20Protokoll HUS 2016,12,20
2016-12-20Protokoll HUS 2016,12,20
2016-12-10Agenda Medlemsmöte
2016-12-10Minnesanteckningar
2016-12-06HuvudStyrelsemöte
2016-11-22Centralstyrelsemöte
2016-10-25Centralstyrelsemöte
2016-10-02Centralstyrelsemöte
2016-09-03Grov skiss på nya organisationen
2016-08-21Protokollutdrag Firmateckning
2016-07-24Centralstyrelsemöte
2016-07-07Konstituerande styrelsemöte CS
2016-07-04Möte med SKK Föreningskommitté
2016-06-11Kallelse & Dagordning RS -16
2016-06-11Propositioner fr. CS
2016-06-11Röstlängd RS 2016
2016-06-11Motioner 2016 med styrelsens yttranden
2016-06-11Verksamhetsberättelse 2015
2016-06-11Verksamhetsplan 2016
2016-06-11Valberedningens förslag till styrelse 2016
2016-06-11Södras motioner utan yttrande
2016-06-11Protokoll Riksstämman 2016
2016-05-29Centralstyrelsemöte
2016-05-11Centralstyrelsemöte
2016-03-29Riksstämma 2016
2016-03-29Centralstyrelsemöte
2016-02-28Centralstyrelsemöte
2016-02-24SKK:s policy för digitala medier
2016-02-12Budgetuppföljning Budgetår 2015
2016-01-31Centralstyrelsemöte
2016-01-31Cenralstyrelsemöte
2016-01-24Centralstyrelsemöte
2015-12-03Centralstyrelsemöte
2015-10-25Centralstyrelsemöte
2015-10-12Budgetuppföljning Q3 2015
2015-09-30Centralstyrelsemöte
2015-08-30Centralstyrelsemöte
2015-08-12Budgetuppföljning Q2 2015
2015-06-28Protokoll Styrelsemöte CS
2015-05-31Styrelsemöte Centralstyrelsen
2015-05-17Konstituerande möte
2015-05-14Protokoll Riksstämma 2015
2015-04-30Röstlängd/delegater
2015-04-30Motioner Riksstämma 2015
2015-04-29RS 2015: Dagordning
2015-04-29RS 2015: Revisionsberättelse 2014
2015-04-29RS 2015: Verksamhetsberättelse 2014
2015-04-29RS 2015: Verksamhetsplan och Budget 2015
2015-04-29RS 2015: Valberedningens förslag 2015
2015-04-26Budgetuppföljning Q1 2015
2015-03-29Centralstyrelsemöte
2015-03-15Budgetplanering kommittéer
2015-02-22Centralstyrelsemöte
2015-01-25Centralstyrelsemöte
2015-01-25Budgetplan
2015-01-01RS 2015 info
2014-12-08Centralstyrelsemöte
2014-12-07Mötesanteckningar CS/AK
2014-11-11Uppföljning Ekonomi t.o.m Sept
2014-11-08Centralstyrelsemöte, budgetplanering
2014-10-28Info om DNA-tester från SKK
2014-10-19Centralstyrelsemöte
2014-09-28Centralstyrelsemöte
2014-09-21Centralstyrelsemöte
2014-09-21Konstituerande möte
2014-09-21Konstituerande möte
2014-08-14Centralstyrelsemöte
2014-07-31Centralstyrelsemöte
2014-06-25Centralstyrelsemöte
2014-06-17Centralstyrelsemöte
2014-06-07Riksstämmeprotokoll
2014-06-07Verksamhetsberättelse 2013
2014-05-19Centralstyrelsemöte
2014-05-17Cenralstyrelsemöte
2014-05-04Centralstyrelsemöte
2014-03-29Centralstyrelsemöte
2014-02-12Centralstyrelsemöte
2013-11-13Centralstyrelsemöte
2013-10-14Centralstyrelsemöte
2013-09-25Centralstyrelsemöte
2013-08-28Centralstyrelsemöte
2013-06-17Centralstyrelsemöte
2013-06-04Konstituerande möte
2013-05-13Verksamhetsberättelse 2012
2013-05-11Riksstämmeprotokoll 2013
2013-05-07Kallelse RS 2013
2013-05-07Motioner till RS 2013
2013-05-07CS yttrande om motioner RS 2103
2013-04-22Centralstyrelsemöte
2013-03-20Centralstyrelsemöte
2013-02-23Centralstyrelsemöte
2013-01-09Centralstyrelsemöte
2012-11-28Centralstyrelsemöte
2012-10-17Centralstyrelsemöte
2012-09-12Centralstyrelsemöte
2012-08-21Verksamhetsberättelse 2011
2012-08-08Centralstyrelsemöte
2012-07-04Centralstyrelsemöte
2012-05-30Centralstyrelsemöte
2012-05-23Konstituerande möte
2012-05-19Riksstämmeprotokoll
2012-05-15Kallelse RS 2012
2012-05-15Motioner till RS 2012
2012-05-15Centralstyrelsemöte
2012-04-23Centralstyrelsemöte
2012-03-26Centralstyrelsemöte
2012-02-18Centralstyrelsemöte
2012-01-16Centralstyrelsemöte
2011-11-21Centralstyrelsemöte
2011-10-17Centralstyrelsemöte
2011-09-19Centralstyrelsemöte
2011-08-22Centralstyrelsemöte
2011-06-27Centralstyrelsemöte
2011-06-04Riksstämmeprotokoll
2011-06-04Konstituerande möte
2011-05-28Kallelse RS
2011-05-28Verksamhetsberättelse 2010
2011-05-28Revisionsberättelse 2010
2011-05-16Centralstyrelsemöte
2011-04-11Centralstyrelsemöte
2011-03-16Centralstyrelsemöte
2011-02-19Centralstyrelsemöte
2011-01-19Centralstyrelsemöte
2010-11-24Centralstyrelsemöte
2010-10-20Centralstyrelsemöte
2010-09-16Extra RS 2010
2010-09-15Centralstyrelsemöte
2010-08-09Centralstyrelsemöte
2010-07-05Centralstyrelsemöte
2010-06-19RS-handlingar
2010-06-19Riksstämmeprotokoll
2010-06-19Konstituerande möte
2010-06-02Centralstyrelsemöte
2010-05-10Centralstyrelsemöte
2010-04-12Centralstyrelsemöte
2010-03-01Centralstyrelsemöte
2010-01-25Centralstyrelsemöte
2009-11-23Centralstyrelsemöte
2009-10-12Centralstyrelsemöte
2009-08-31Centralstyrelsemöte
2009-07-27Centralstyrelsemöte
2009-06-15Centralstyrelsemöte
2009-05-22Riksstämmeprotokoll
2009-05-22Konstituerande möte
2009-04-21Centralstyrelsemöte
2009-03-09Centralstyrelsemöte
2009-02-19Centralstyrelsemöte
Dela med andra på Facebook
 
Senaste uppdaterad 2015-04-29 23:05 av Raiker.   
Sidvisningar: 5809.