Huvudstyrelsen

HuvudstyrelsenCS InformerarDokumentRiksstämmanStyrelsen

Senaste nytt från Huvudstyrelsen
Senaste inläggen
Visa inlägg från år: månad:
Redigerad Ekonomisk redovisning
2017-05-23 23:40 av Mikael Köpman

Vid gemensam granskning av revisor, adj.kassör samt ledamot i HuS har ett par fel upptäckts i den ekonomiska redovisningen. Detta rör främst posten Programvaror Post nr 5420 (detta är inköp av licenser till InDesign för produktion av Lapphunden samt Visma Förening till kassörsjobbet). Denna kostnad i redovisningen hade "tappat bort minustecknet" i redovisningen av kostnader, vilket då felaktigt fördes som en intäkt på kostnadssidan i Exceldokumentet. Detta är nu tillrättat och även överfört rätt årsresultat till Balansräkningen. Det andra felet rörde årtal i rubriker i orirginaldokumentet, men som inte påverkar Verksamhetsberättelsens dokument, då dessa sedan tidigare var korrekta. Ny Verksamhetsberättelse samt Revisionsberättelse finns nu uppladdad under Huvudstyrelsens dokument.

Mvh Mikael Köpman, SLK HuS 

Skrivet av Mikael Köpman
Redigerad Verksamhetsberättelse
2017-05-19 18:55 av Mikael Köpman, redigerad 2017-05-19 23:06 av Mikael Köpman

På grund av ett misstag så kom beklagligtvis inte flera tävlingsresultat med i Verksamhetsberättelsen!

Stort TACK til de medlemmar som hittade och påpekade felen!

Tävlingsekipaget Görel Idergard och den finska lapphunden Hoodwink's Jenka kom ej med i redovisningen av 2016 års Bästa Tävlingsekipage i Verksamhetsberättelsen. Görel och Jenka placerade sig på delad förstaplats med samma poäng som ekipaget Black Track's Xclusiv/Malin Fräki i Fortsättningsklass Rallylydnad, samt Herding Instinct's Princess Leia/Karolina Ross i Avancerad Klass.

Josefin Lundkvist och hennes finska lapphund Ackes resultat i Agility klass 3 och Hoppklass 3 kom ej heller dessa med.

Ytterligare vinnare som missades är Lotta Brännström och hennes lapska vallhund Kläppylets Famolas Firon i klasserna Högre klass Spår och Högre klass Sök inom Bruks!

Ber så hemskt mycket om ursäkt för detta! Verksamhetsberättelsen är nu uppdaterad med de korrekta resultaten.

Mvh Mikael Köpman, SLK HuS

Skrivet av Mikael Köpman
Styrelseval på riksstämma/årsmöten
2017-03-25 22:10 av Ida Törneberg, redigerad 2017-03-25 22:37 av Ida Törneberg

Det verkställande utskottet i SKKs föreningskommitté tog den 23/3 beslutet att styrelser i SLK och dess rasklubbar ska tillsättas av SKKs föreningskommitté (SKK/FK), från riksstämma/årsmöte och ett år framåt. SKK/FK ska även tillsätta ordförande i respektive klubb för två år framåt.

Du som medlem kan göra din röst hörd genom att nominera lämpliga personer till cs@slk.nu, finsklapphund@slk.nu, lapskvallhund@slk.nu eller svensklapphund@slk.nu. HuS söker även personer som kan tänka sig att hjälpa till i aktivitets- utställnings- och mediakommittéerna.

Skrivet av Ida Törneberg
Interimstyrelser!
2017-01-19 21:35 av Mikael Köpman

Huvudstyrelsen (HuS) har utsett personerna som ska ingå i interimstyrelserna för Rasklubbarna, och dessa har nu kommit igång med sitt arbete. Därför så har vi upprättat en varsin styrelsesida för dessa styrelser här på hemsidan. Dessa kan hittas på följande länkar:

Interim Svensk Lapphund  Interim Finsk Lapphund  Interim Lapsk Vallhund

Huvudstyrelsen vill passa på att rikta ett VARMT TACK till de som har visat intresse för att vara med i interimstyrelserna, och kan bara beklaga att alla inte kunde vara med, samt konstaterar att ni med stor sannolikhet kommer att vara viktiga i våra klubbar i framtiden!

Mvh HuvudStyrelsen Svenska Lapphundklubben

Skrivet av Mikael Köpman
Agenda Medlemsmöte
2016-12-02 23:09 av Mikael Köpman

Nu finns agendan för medlemsmötet 10 december att läsa HÄR 

Skrivet av Mikael Köpman
Medlemsmöte!
2016-11-10 22:19 av Mikael Köpman

MEDLEMSMÖTE 10 DECEMBER kl. 11.00

Mötet kommer att hållas på Biokällan i Forumhuset (gamla Folkets Hus) i Märsta. Adress är Stockholmsvägen 25, Märsta. En komplett agenda för mötet kommer i god tid innan mötet, men saker som ska diskuteras är bl.a:

  • Omorganisationen; hur, varför och när.
  • Rasklubbarna; interimstyrelser och valberedning inför 1:a årsmöte.
  • Nytt namn på Specialklubben och namn på Rasklubbarna.

OBS! Om någon önskar svar på någon specifik fråga utöver diskussionspunkterna, eller har specifika förslag på interimstyrelser eller valberedning, så ombeds dessa skicka frågan/förslaget via e-post till cs@slk.nu. På denna adress anmäler Ni även ert deltagande på mötet.

ALLA medlemmar är välkomna på detta möte! Ju fler desto bättre!

Skrivet av Mikael Köpman
SLK:s diskussionsforum
2016-11-10 22:18 av Mikael Köpman

SLK:s diskussionsforum stängs tillfälligt ner.

För att ge Centralstyrelsen arbetsro under arbetet med organisationsförändringen så kommer forumet här på hemsidan att stängas ner tillfälligt. Detta på begäran av SKK:s Föreningskommitté. Även distriktens Facebookgrupper kommer att påverkas, då dessa ska omvandlas till Facebooksidor. Sidorna ska användas för att sprida information om distriktens verksamhet. Dessa FB-sidor kommer även att speglas här på hemsidan under respektive distrikts sida. Deadline för dessa förändringar är måndag 14 november.

Mer information om detta beslut kommer att kunna tas del av i kommande nummer av Lapphunden. Synpunkter och frågor om detta beslut samt övriga frågor tas emot på cs@slk.nu. Ambitionen är att man ska få svar från CS inom 10 dagar.

Skrivet av Mikael Köpman
Lägesrapport
2016-11-08 22:08 av Mikael Köpman
 
SLKs centralstyrelse (SLK CS) vill redogöra för de senaste händelserna inom klubben.

SKKs Centralstyrelse fattade den 8 september ett beslut om att tillsätta utomstående förvaltare för SLK. Styrelsen (SLK CS) har därefter givits information från SKKs Föreningskommitté om att Alf Andersson, med stöd av Ove Johansson – båda med stor erfarenhet från Föreningskommittén och diverse länsklubbar – skall vara dessa förvaltare som bland annat ska leda omorganisationsarbetet. Parallellt med detta har ordförande Lotta Sjaunja avsagt sig ordförandeposten, Lotta lämnade sitt uppdrag med omedelbar verkan den 1 oktober.

Av olika skäl så har styrelsen gemensamt antagit denna ansvarsfördelning för att hinna ifatt både rullade klubbarbete samt omorganisationen:

Vice ordförande Hans Balstedt fortsätter tills vidare att leda styrelsen med Mikael Köpman som stöd tillsammans med de av SKK utsedda Alf Andersson och Ove Johansson.

SKK har i efterhand förstått situationen och givit SLK längre tid för omorganisationen för att styrelsen ska hinna ifatt det arbete som har blivit liggande de senaste månaderna.

Ny tidsplan för omorganisationen m.m. kommer att diskuteras på ett fysiskt möte med styrelsen samt SKK:s båda representanter inom kort.

Vi kommer efter detta informera distrikt, kommittéer och er medlemmar.

Med vänliga hälsningar, Centralstyrelsen

Skrivet av Mikael Köpman
Extra riksstämma inställd
2016-11-08 22:06 av Mikael Köpman

Extra Riksstämma 19 november INSTÄLLD!

Med anledning av Svenska Kennelklubbens inbjudan till Informationsträff om SKK:s Organisationsutredning (LÄNK) där SLK CS behöver delta, så är härmed det möte som annonserats i senaste Lapphunden INSTÄLLT!Vi kommer inom kort återkomma med ett datum och en agenda för ett MEDLEMSMÖTE i december där bl.a SLK:s nya organisationsform skall diskuteras!

Den extra Riksstämman kommer att avhållas SENAST 15 FEBRUARI 2017!

Mvh SLK Centralstyrelsen

Skrivet av Mikael Köpman
Protokoll Riksstämman 2016
2016-10-07 20:47 av Mikael Köpman

Nu finns protokollet från Riksstämman i Piteå uppladdat under Dokument - Centralstyrelsen 

Länk: http://www.slk.nu/userfiles/10/10_2016611_1475865775.pdf

Mvh Centralstyrelsen 

Skrivet av Mikael Köpman
Dela med andra på Facebook
 
Senaste uppdaterad 2014-11-18 20:59 av Raiker.   
Sidvisningar: 13632.