Huvudstyrelsen

HuvudstyrelsenCS InformerarDokumentRiksstämmanStyrelsen

Senaste nytt från Huvudstyrelsen
Senaste inläggen
Visa inlägg från år: månad:
Redigerad Ekonomisk redovisning
2017-05-23 23:40 av Mikael Köpman

Vid gemensam granskning av revisor, adj.kassör samt ledamot i HuS har ett par fel upptäckts i den ekonomiska redovisningen. Detta rör främst posten Programvaror Post nr 5420 (detta är inköp av licenser till InDesign för produktion av Lapphunden samt Visma Förening till kassörsjobbet). Denna kostnad i redovisningen hade "tappat bort minustecknet" i redovisningen av kostnader, vilket då felaktigt fördes som en intäkt på kostnadssidan i Exceldokumentet. Detta är nu tillrättat och även överfört rätt årsresultat till Balansräkningen. Det andra felet rörde årtal i rubriker i orirginaldokumentet, men som inte påverkar Verksamhetsberättelsens dokument, då dessa sedan tidigare var korrekta. Ny Verksamhetsberättelse samt Revisionsberättelse finns nu uppladdad under Huvudstyrelsens dokument.

Mvh Mikael Köpman, SLK HuS 

Skrivet av Mikael Köpman
Dela med andra på Facebook
 
Senaste uppdaterad 2014-11-18 20:59 av Raiker.   
Sidvisningar: 13611.