Tävlingskommittén

TävlingskommitténKontaktpersonerLapphunds-SMNyheterProtokollEkipageMHReglerÅrets hundar

Tävlingsregler - Årets Hund

För att vara med och tävla i Årets Hund så skall resultaten vara inskickade senast 31 januari varje år.

Resultaten skickas till tk@slk.nu

Förlängd anmälningstid i år 2017, resultat för 2016 ska vara inskickade senast 28 februari!

När Ni skickar in Era resultat:

Endast resultat från inom SKK-organisationen officiella tävlingar räknas.

Tävlingen är öppen för svenska och finska lapphundar samt lapska vallhundar vars ägare är medlem i SLK.

Var tydliga med vilka grenar (agility, lydnad, rallylydnad, bruks samt BARGI) ni önskar delta i.

Skicka in era resultat men räkna inte ut poängen själva. Det görs av oss i TK när vi lägger in er. Detta för att vi ska kunna hålla isär alla tävlingar och ekipage samt för att det inte ska bli felräknat. Vi kommer att göra stickprov för att se att resultaten som blir inskickade till oss stämmer.

Skriv gärna vilket distrikt ni tillhör när ni skickar in resultaten.


AGILITY

När ni skickar in era resultat vill vi ha:

 • Förarens namn
 • Hundens namn
 • Datum för varje tävling
 • Plats
 • Klass
 • Referenstid
 • Hundens tid
 • Fel

Grundpoäng

 • Nollat lopp = 6p
 • 0,01-5 fel = 4p
 • 5,01-10 fel = 3p
 • 10,01-15 fel = 2p
 • 15,01-ej diskvalificerad = 1p

Tilläggspoäng vid nollat lopp (avrundat till två decimaler)

 • Referenstid / hundens tid  x 1 (klass 1)
 • Referenstid / hundens tid x 1,25 (klass 2)
 • Referenstid / hundens tid x 1,5 (klass 3)

Alla klasser tävlar var för sig.
De fem bästa resultaten räknas ihop, högst poäng vinner
Tre priser delas ut i varje klass (hoppklass 1, 2, 3 samt agilityklass 1, 2, 3) på riksstämman.


LYDNAD

När ni skickar in era resultat vill vi ha:

 • Förarens namn
 • Hundens namn
 • Datum för varje tävling
 • Plats
 • Klass
 • Hundens poäng
 • Placering

Alla klasser tävlar var för sig.
Minst 3:e pris behövs för att poängen skall räknas.
De två bästa resultaten räknas ihop, högst poäng vinner.
Tre priser delas ut i varje klass på riksstämman.


RALLYLYDNAD

När ni skickar era resultat vill vi ha:

 • Förarens namn
 • Hundens namn
 • Datum för varje tävling
 • Plats
 • Klass
 • Hundens poäng

Alla klasser tävlar var för sig.
Underkända resultat räknas inte.
De två bästa resultaten räknas ihop, högst poäng vinner.
Tre priser delas ut i varje klass på riksstämman


BRUKS

När ni skickar era resultat vill vi ha:

 • Förarens namn
 • Hundens namn
 • Datum för varje tävling
 • Plats
 • Gren
 • Klass
 • Hundens poäng

Alla klasser tävlar för sig.Minst godkänt behövs för att resultatet skall räknas.
I appellklass, lägre klass samt högre klass räknas bara ett resultat.
I elitklass räknas högst tre resultat. Resultaten räknas ihop och högst poäng vinner.
Tre priser delas ut i varje klass på riksstämman.


BARGI

Bargi baseras dels på meriter som medföljer varje år, dels på meriter tagna innestående år. Fem årliga tävlingsresultat räknas. Varje gren ger en premie på 10 poäng för att premiera hundar som tävlas i flera olika grenar.

MERITER:

Dessa meriter ger poäng oavsett vilket år de erhölls och räknas exklusive årspoängen

Arbetande renhund*                              200 p

Tjänstehund (TJR/FM)**                        150 p

Assistans/Servicehund/Vårdhund**       100 p

Brukschampionat                                   120 p

Lydnadschampionat                               100 p

Agilitychampionat                                   100 p

Hoppchampionat                                    100 p

HtM/Freestylechampionat                       80 p

Viltspårschampionat                               50 p

 

Rallydiplom***:                 RLD M            60 p

                                        RLD A            45 p

                                        RLD F            30 p

                                        RLD  N           15 p

 

Heelwork/Freestyle***:     HtMII / FM II     45 p                                   

                HtMI / FMI        30 p

                                          

Lydnadsdiplom***:             Klass 3           60 p

                                         Klass 2           45 p

                                         Klass 1           30 p

 

Agility/hoppdiplom***:        Klass 2           60 p

                                          Klass 1          40 p

 

Mentalbeskrivningar:         MH                15 p

                  BPH               15 p

                  MT                 15 p

 

Vallanlagsprov****:                                   20 p

 

* skall styrkas med videomaterial eller av ytterligare en medlem i SLK

**skall styrkas med kopia på certifikat

***vid flera diplom får bara det högsta diplomet räknas. Har hunden championat räknas inte diplom.

**** skall styrkas med kopia på protokoll alternativt finnas listad på SLK:s sida Vallning med Lapplandshundar

 

ÅRSPOÄNG:

Fem resultat inom valfri gren får räknas varje år.

Premie för varje gren +10

 

Agility + Hoppklass

Diskvalificerade resultat räknas ej.                   

                    start              +                     0:a                 Cert

Klass 1         10p               +                    10 p

Klass 2         20 p              +                    20 p

Klass 3         30p               +                    30 p            +   40

 

Rallylydnad

Endast resultat över 70 poäng (godkänt) ger poäng

Nybörjare                          20 p

Fortsättning                      30 p

Avancerad                        40 p

Mästare                             50 p

 

Bruks (sök/spår/rapport)

                                          Godkänd      Uppflytt        Certpoäng   

Appell                                   50 p              70 p

Lägre                                   80 p              100 p

Högre                                  110 p             130 p

Elit                                       140 p               -                 160 p

 

Lydnad

                             1:a pris         2:a pris        

Klass 1                   45 p              35 p             

Klass 2                   60 p              50 p             

Klass 3                   80 p              70 p                                   

Elitklass                 100 p             90 p             

 

Viltspår

 1:a pris         2:a pris        

Öppenklass:               30 p              20 p

Godkänt anlagsprov:  10 p

 

Heelwork to music / Freestyle

Endast uppflyttningsresultat räknas.

Klass I                    20 p

Klass II                   30 p

Klass III                  50 p

 

Godkänt årsprov tjänstehund

80 p

 

En lista presenteras varje år på samtliga tävlande i Bargipriset.
De tre främsta erhåller pris på riksstämman.

Dela med andra på Facebook
 
Senaste uppdaterad 2017-01-25 19:42 av Cecilia Henriksson.   
Sidvisningar: 2042.