Avelsinformation Finsk Lapphund

AvelskommitténAvelsrekommendationerDokumentHälsaNewsNyheterRASRasstandard

 

Avelsrekommendationer finsk lapphund 

 • Uppfödaren ska känna till och följa SKK´s grundregler.
   

 • Medlemskap innevarande år i Svenska Lapphundklubben och i SKK.
   

 • Tik/hane bör vara minst 24 månader gammal vid avelsdebut.
  Denna ras utvecklas sent och lever länge. Det är viktigt att tiken/hanen är både psykiskt och fysiskt mogen för att användas i avel, därav minst 2 års ålder för avelsdebuten.
   

 • En hane bör ej ha mer än 6 kullar efter sig vid 5 års ålder.

 • Föräldradjuren skall vara HD-röntgade med känd HD-status. Index för leder ska vara vägledande vid urval av föräldradjur. I de fall HD-index finns att tillgå för båda föräldradjuren bör det beräknade kullindexet ligga på minst 100 vid parningstillfället. Indexet baseras på svenska resultat, vid många röntgenresultat i utlandet blir inte kullindexet tillförlitligt vilket gör att man inte enbart kan använda sig av index i dessa fall.
   

 • Båda föräldradjuren bör vara ögonlysta UA före parning, ögonlysningen bör vara gjord inom 24 månader vid parningstillfället.
  En önskan är att en av föräldrarna är prcd-pra fri. En hund som är testad för prcd-PRA med resultatet C (sjuk) får ej användas i avel. En hund som har fått resultatet B (bärare) får användas endast i kombination med en fritestad hund.
   

 • Önskan är från AK att föräldrarna bör ha känd mental status (genomgått MH eller BPH)
   

 • Inavelsgraden för kombinationen bör ligga under 2,5 % och ej överstiga 6,25 %.
   

 • Båda föräldrardjuren bör vara officiellt utställda på SKK’s eller SLK’s utställning med minst Very good (VG) innan avel.
   

 • Vid försäljning och överlåtande skall SKK’s kontrakt användas. Det finns tre typer av kontrakt:

  Köpeavtal

  Köpeavtalet innebär att äganderätten till hunden övergår till köparen utan inskränkningar. Det går därför inte att skriva in klausuler om att uppfödaren behåller parnings-, avels- eller tävlingsrättigheter för hunden eftersom de inskränker köparens fulla äganderätt.

  När valpen/hunden är såld är det enbart den nya ägaren som har rätt att bestämma över den. Om en uppfödare ändå skriver in villkor om till exempel avel så strider det inte bara mot SKKs grundregler utan det är också troligt att villkoren bedöms som oskäliga vid en tvist i domstol och därför ogillas.

  Köpeavtal med bibehållen avelsrätt

  Köpeavtal med bibehållen avelsrätt innebär att köparen betalar 50 % av hundens pris kontant och att resterande 50 % erläggs genom att uppfödaren behåller avelsrätten, det vill säga rätten till en valpkull (om minst en valp som uppnår fem veckors ålder) för en tik eller tre valpkullar (om minst en valp som uppnår fem veckors ålder) för en hanhund. Enligt köpeavtal med bibehållen avelsrätt gäller avelsrätten för såväl tik som hane till dess att hunden fyllt fem år. Har avelsrätten inte utnyttjats dessförinnan förfaller den utan rätt för överlåtaren att få någon ersättning. Vid köp med bibehållen avelsrätt är det viktigt med ett gott samarbete och en bra relation mellan uppfödare och köpare. Det är därför angeläget att båda parter noga läst igenom avtalets villkor, såväl framsida som baksida, och att båda har en realistisk uppfattning om vilka förväntningar man kan ha på varandra.

  Fodervärdsavtal

  Fodervärdsavtalet innebär att en uppfödare överlåter en hund utan att erhålla kontant ersättning. Hunden ”betalas” i stället genom att uppfödaren behåller avels- och/eller prov-, tävlings- och utställningsrätten.

  För hanhund gäller det antal valpkullar som överlåtaren och fodervärden kommer överens om i avtalet, dock maximalt sex stycken (om minst en valp som uppnår fem veckors ålder).

  För tik gäller att överlåtaren har rätt till maximalt två valpkullar med minst en levande valp som uppnår fem veckors ålder per kull.

  Oavsett om uppfödaren har utnyttjat sina rättigheter eller inte, gäller avtalet som längst tills tiken uppnått fem års ålder eller tills hanhunden uppnått sju års ålder. Det räcker att tiken är parad innan hon fyllt fem år även om valparna föds efter detta datum.

  Har tiken haft sina avtalade två kullar innan hon fyllt fem år övergår hon i fodervärdens ägo så snart dessa kullar är födda och valparna blivit gamla nog att lämna tiken. Detsamma gäller när hanhunden har uppfyllt sitt valpkullsantal.

 

Dela med andra på Facebook
 
Senaste uppdaterad 2016-03-26 11:42 av Pia Turunen.   
Sidvisningar: 4032.