Vallning med Lapplandshundar

Vallning med LapplandshundarKommande vallanlagsprovSvenska Kroppsvallarklubben

Det finns två typer av vallningssätt

"eye-dog" som vi ofta ser i Border collie och Working Kelpie. Eye-dog trycker fåren framåt med hjälp av en intensiv fixerad (nästan hypnotisk) blick. Den arbetar ofta på lite längre håll och vill ha god uppsikt över djuren. När ett djur visar tendens att bryta ut, går hunden upp och stoppar med sitt eye. Den rör sig ofta med en låg, rak, linje mot fåren och har i kombination med blicken en hukad, hotfull kroppshållning och smygande rörelser.

"kroppsvallare" är den andra vallningsformen. Kroppsvallaren arbetar genom att trycka djuren framåt med kropp och rörelse bakom djuren. Den håller sig ofta pendlande i rörelse bakom djuren. Ofta vill den gå närmare och kan få lite svårare att se helheten. En kroppsvallare använder mer energi för att utföra samma arbete, men kan vara mer effektiv på svårflyttade "tröga" djur eller djur som gärna sprider sig.

Lapplandshundar är en utpräglad kroppsvallare. I sverige används hunden i huvudsak vid förflyttning av renar. På vintern sitter de ofta med på skotern eller har sin plats i den upptrampade snön bakom hjorden. Under sommaren är renarna mer lättfotade och kräver en snabb och alert hund. En renvallande hund måste kunna skälla. Den ger signal till djuren längs fram i hjorden att de ska hålla igång förflyttningen. Vid en förflyttning eller samling går flera renskötare i området ihop, och många av dem har hund, så 5-6 hundar vid en förflyttning är inget ovanligt. Renvallarens stora arbete går ut på att hålla ihop renhjordana men också på att styra dem i den riktning som renskötaren anger. En bra hund ska arbeta både med och utan kommando. Det är inte ovanligt att man ser hunden sittandes på skottern och ge skall på kommando eller hoppar av och driver tillbaka djur som försöker ge sig av från flocken. "När hjorden äter sätter sig en bra renvallarhund bakom en buske så att renarna inte ser den" Lasse Touminen.

Att valla med en renvallande hund kräver en del förståelse för rasen och dess vallningsteknik. Rasen vallar på olika sätt beroende på vilket djur de vallar. Hunden behöver ofta stora utrymmen att arbeta på för att prestera på sitt bästa sätt. När lapplandshundar vallar får bör den inte använda sig av skall.

//Marie Bankhed 

Mer information kommer

Dela med andra på Facebook
 
Senaste uppdaterad 2017-05-06 20:49 av Marie Bankhed.   
Sidvisningar: 1668.